Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej


FORMACJA  I  POSŁUGA
NADZWYCZAJNYCH  SZAFARZY  KOMUNII  ŚWIĘTEJ
W  DIECEZJI  ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

W dniu 2 maja 1991 r. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski postanowiła, także w Polsce wprowadzić nadzwyczajnych pomocników do rozdzielania Komunii św.
Dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biskup Adam Dyczkowski w dniu 23 kwietnia 1998 r. wydał Dekret ustanawiający nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, które dokonały kilku zmian w sprawie pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy. W związku z nowymi dokumentami Stolicy Apostolskiej, Konferencja Episkopatu wprowadziła w dniu 18 października 2006 r. modyfikacje w sprawie formacji i posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W oparciu o powyższe przepisy Biskup Adam Dyczkowski ogłosił nową instrukcję, która obowiązuje w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od dnia 19 marca 2007 r.

Warunki jakie muszą spełnić kandydaci na szafarzy
Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zgłasza Proboszcz w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej. Kandydatami mogą zostać mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat.
Gdyby nie spełniali tych warunków, to Biskup Diecezjalny może udzielić dyspensy po uprzednim uzasadnieniu Proboszcza. Kandydaci winni odznaczać się dojrzałością w wierze i zdrową pobożnością, wzorową postawą moralną w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Winni aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i odznaczać się otwartą i służebną postawą wobec bliźnich
Zgodnie z „Instrukcją dotyczącą formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” z dnia 19.03.2007 r. - koszty związane z kursem przygotowawczym jak i udziałem w rekolekcjach dla pomocników udzielania Komunii świętej pokrywa zainteresowana parafia.

Przygotowanie do posługi
Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem o nadzorem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Z upoważnienia Biskupa Diecezjalnego opiekę nad nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej sprawuje od 13 sierpnia 2002 roku ks. dr Zbigniew Kobus – wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym US. Na program studium formacyjnego dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. składają się cztery kolejne spotkania w Zielonej Górze. Każde studium formacyjne, które odbywa się w sobotę, rozpoczyna się Mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego. Następnie w Instytucie Filozoficzno – Teologicznym im. Edyty Stein odbywają się wykłady. Wykłady te dotyczą powołania i misji świeckich w Kościele i w świecie, świadomości chrzcielnej i znaczenia pokuty w życiu chrześcijanina, znaczenia modlitwy i różne jej formy, chrześcijańskiego wymiaru niedzielnego świętowania, teologii Eucharystii, liturgii Mszy św., kultu Najświętszego Sakramentu poza Mszą św., czynności nadzwyczajnego szafarza podczas Mszy św. i zanoszenia Komunii św. chorym, duszpasterstwa chorych w parafii i szpitalach. Całe studium wieńczy egzamin. Cykl wykładów zamyka obrzęd wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. przez księdza Biskupa w pobliżu świąt Wielkanocnych zwykle w kościele przy parafii, z której jest najwięcej uczestników studium formacyjnego.

Wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy z naszej parafii:

- 8 czerwca 2003, Sulęcin, bp Adam Dyczkowski, 6 szafarzy
- 19 marca 2005, Zielona Góra, bp Paweł Socha, 2 szafarzy
- 29 marca 2007, Świebodzin, bp Adam Dyczkowski, 2 szafarzy


WARTO PRZECZYTAĆ:


WAŻNE DOKUMENTY:

Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (21-22.06.1991), "Ecclesiastica" rok I(XLIV), nr 4-6 (7-9), lipiec-wrzesień 1992, str. 325-330.

Konferencja Episkopatu Polski, Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z dnia 22.06.1991 r. (18.10.2006), „Anamnesis” 13 (2007) nr 1, s. 10-14.

bp Adam Dyczkowski, Instrukcja dotycząca formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (19.03.2007)

List Biskupa zielonogórsko-gorzowskiego o wprowadzeniu w posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

CIEKAWE ARTYKUŁY:
ks. Piotr Greger, Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej wg dokumentów Kościoła, "Anamnesis" 15(2009) nr 2, s. 70-81. (pdf)

ks. Aleksander Sobczak, Zastępczy charakter funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, "Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej" 6-7/2000, s. 470-479.

ks. Janusz Gręźlikowski, Nadzwyczajny szafarz Eucharystii, "Kronika Diecezji Włocławskiej" 87(2004) nr 12, s. 688-702.

OBRZĘDY:
Zwykły obrzęd Komunii chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego (pdf) 
Obrzęd udzielenia Wiatyku przez nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (pdf)

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST

Marzec, 2018

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej