Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej


FORMACJA  I  POSŁUGA
NADZWYCZAJNYCH  SZAFARZY  KOMUNII  ŚWIĘTEJ
W  DIECEZJI  ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

W dniu 2 maja 1991 r. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski postanowiła, także w Polsce wprowadzić nadzwyczajnych pomocników do rozdzielania Komunii św.
Dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biskup Adam Dyczkowski w dniu 23 kwietnia 1998 r. wydał Dekret ustanawiający nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, które dokonały kilku zmian w sprawie pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy. W związku z nowymi dokumentami Stolicy Apostolskiej, Konferencja Episkopatu wprowadziła w dniu 18 października 2006 r. modyfikacje w sprawie formacji i posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W oparciu o powyższe przepisy Biskup Adam Dyczkowski ogłosił nową instrukcję, która obowiązuje w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od dnia 19 marca 2007 r.

Warunki jakie muszą spełnić kandydaci na szafarzy
Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zgłasza Proboszcz w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej. Kandydatami mogą zostać mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat.
Gdyby nie spełniali tych warunków, to Biskup Diecezjalny może udzielić dyspensy po uprzednim uzasadnieniu Proboszcza. Kandydaci winni odznaczać się dojrzałością w wierze i zdrową pobożnością, wzorową postawą moralną w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Winni aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i odznaczać się otwartą i służebną postawą wobec bliźnich
Zgodnie z „Instrukcją dotyczącą formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” z dnia 19.03.2007 r. - koszty związane z kursem przygotowawczym jak i udziałem w rekolekcjach dla pomocników udzielania Komunii świętej pokrywa zainteresowana parafia.

Przygotowanie do posługi
Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem o nadzorem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Z upoważnienia Biskupa Diecezjalnego opiekę nad nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej sprawuje od 13 sierpnia 2002 roku ks. dr Zbigniew Kobus – wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym US. Na program studium formacyjnego dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. składają się cztery kolejne spotkania w Zielonej Górze. Każde studium formacyjne, które odbywa się w sobotę, rozpoczyna się Mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego. Następnie w Instytucie Filozoficzno – Teologicznym im. Edyty Stein odbywają się wykłady. Wykłady te dotyczą powołania i misji świeckich w Kościele i w świecie, świadomości chrzcielnej i znaczenia pokuty w życiu chrześcijanina, znaczenia modlitwy i różne jej formy, chrześcijańskiego wymiaru niedzielnego świętowania, teologii Eucharystii, liturgii Mszy św., kultu Najświętszego Sakramentu poza Mszą św., czynności nadzwyczajnego szafarza podczas Mszy św. i zanoszenia Komunii św. chorym, duszpasterstwa chorych w parafii i szpitalach. Całe studium wieńczy egzamin. Cykl wykładów zamyka obrzęd wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. przez księdza Biskupa w pobliżu świąt Wielkanocnych zwykle w kościele przy parafii, z której jest najwięcej uczestników studium formacyjnego.

Wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy z naszej parafii:

- 8 czerwca 2003, Sulęcin, bp Adam Dyczkowski, 6 szafarzy
- 19 marca 2005, Zielona Góra, bp Paweł Socha, 2 szafarzy
- 29 marca 2007, Świebodzin, bp Adam Dyczkowski, 2 szafarzy


WARTO PRZECZYTAĆ:


WAŻNE DOKUMENTY:

Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (21-22.06.1991), "Ecclesiastica" rok I(XLIV), nr 4-6 (7-9), lipiec-wrzesień 1992, str. 325-330.

Konferencja Episkopatu Polski, Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z dnia 22.06.1991 r. (18.10.2006), „Anamnesis” 13 (2007) nr 1, s. 10-14.

bp Adam Dyczkowski, Instrukcja dotycząca formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (19.03.2007)

List Biskupa zielonogórsko-gorzowskiego o wprowadzeniu w posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

CIEKAWE ARTYKUŁY:
ks. Piotr Greger, Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej wg dokumentów Kościoła, "Anamnesis" 15(2009) nr 2, s. 70-81. (pdf)

ks. Aleksander Sobczak, Zastępczy charakter funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, "Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej" 6-7/2000, s. 470-479.

ks. Janusz Gręźlikowski, Nadzwyczajny szafarz Eucharystii, "Kronika Diecezji Włocławskiej" 87(2004) nr 12, s. 688-702.

OBRZĘDY:
Zwykły obrzęd Komunii chorych udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego (pdf) 
Obrzęd udzielenia Wiatyku przez nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (pdf)

Adhortacja " Gaudete et exultate

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZNA DO KALISZA - 07.03.2019

Luty, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej