Znaczenie przygotowania do małżeństwa

O wielkim znaczeniu przygotowania do małżeństwa mówiła 16 maja w Krakowie prof. Maria Braun-Gałkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas międzynarodowego sympozjum „Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?”.

Jej zdaniem jednym z uwarunkowań wpływających na udane i dobre małżeństwo jest dojrzałość religijna.

Prof. Maria Braun-Gałkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreśliła, że Kościół powinien stwarzać warunki do powstawania dobrych małżeństw. Wyjaśniała, że małżeństwo udane to związek trwały, pozytywnie oceniany również przez samych małżonków i jednocześnie realizujący wartości wyższe. Jej zdaniem przed przygotowaniem do małżeństwa należy uświadomić sobie co to jest małżeństwo udane. Według prof. Gałkowskiej wpływ na dobre małżeństwo mają uwarunkowania występujące przed i po zawarciu małżeństwa. „Dane pokazują, że istnieją uwarunkowania, które mają szczególne znaczenie, są to: wysoki poziom dojrzałości, inteligencja emocjonalna, aktywność, umiejętności kontaktu oraz dojrzałość religijna” - wyjaśniała profesor. Jej zdaniem można na te uwarunkowania wpływać również przez przygotowanie do małżeństwa. „Z badań wynika, że istnieje korelacja między przebiegiem narzeczeństwa, a umiejętnością komunikacji i poziomem religii” - mówiła prof. Gałkowska. Według niej już dzieci nabywają doświadczenie miłości i na przykładzie rodziców uczą się jak rozwiązywać konflikty. „Ważne jest, aby przekazywać wiedzę o małżeństwie” - mówiła. Zdaniem profesorki, kolejnym etapem przygotowania do małżeństwa są kursy organizowane przez Kościół. „Ważne jest, aby dbać o poprawę jakości katechez, aby było więcej zajęć warsztatowych, które ciekawią młodych ludzi” - mówiła prof. Gałkowska.

Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podkreśliła, że jak wynika z badań, ubiegłe stulecie było wiekiem małżeństwa, a teraz nadchodzi pokolenie singli. - Ludzie zwykle nie mają czasu na małżeństwo, ponieważ życie składa się z pracy i zabawy, nie chcą obowiązków związanych z drugim człowiekiem - mówiła dyrektor Wilimska.

- Szanuje się ludzi nie za to, że mają rodziny, ale za to co osiągnęli i ile mają pieniędzy - dodała. Jej zdaniem tradycyjną rodzinę cechują silne więzi między małżonkami oraz dziećmi, a we współczesnym świecie dominuje często niezależność, liczy się indywidualizm. - Jednak o naszej sile i wartości decyduje rodzina, silne więzi, które powodują, że człowiek we współczesnym świecie jest pewny swych racji - podkreśliła dyrektor ROPS.

Z kolei ordynariusz sosnowiecki bp Grzegorz Kaszak, członek Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski mówił o wyzwaniach i zagrożeniach współczesnej rodziny, odnosząc się do nauczania Jana Pawła II w adhortacji "Familiaris consortio". Podkreślił, że istnieje wiele definicji rodziny, które często są ze sobą sprzeczne. Jan Paweł II wskazał na fundament tego, czym jest rodzina i jakie zadania z niego wypływają.

Zdaniem biskupa jednym z zagrożeń dla współczesnej rodziny są tzw. małżeństwa na próbę, do pewnego czasu. - Jednym z zagrożeń są rzeczywiste wolne związki, które powodują m.in. zatracenie religijnego aspektu małżeństwa i osłabiają rodzinę, a także związki partnerskie - podkreślił bp Kaszak. Hierarcha odniósł się również do zagadnienie miłości małżeńskiej, która jest podstawą małżeństwa.

Konferencja „Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?” organizowana jest przez Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Uniwersytetem w Presovie oraz Instytutem Rodziny Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji. Patronat nad konferencją objęli metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz rektor UPJPII ks. prof. Władysław Zuziak.
www.ekai.pl

Orędzie Ojca św. Franciszka Wielki Post 2019

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZNA DO KALISZA - 07.03.2019

Marzec, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej