Gest solidarności z grzesznikami

– Chrzest Jezusa w Jordanie to gest solidarności z grzesznikami wszystkich czasów, którzy przez Jego dzieło odkupienia doznają Bożego usprawiedliwienia i miłosierdzia – powiedział po polsku Benedykt XVI, pozdrawiając Polaków zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie.
Papież po odmówieniu niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” zwrócił się do wiernych w kilku językach.
Oto papieskie słowa wypowiedziane do Polaków:
– Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Liturgia Kościoła wspomina dziś chrzest Jezusa w Jordanie. Był to gest solidarności z grzesznikami wszystkich czasów, którzy przez Jego dzieło odkupienia doznają Bożego usprawiedliwienia i miłosierdzia. Dziękujmy dziś za to, że i my mamy udział w tej tajemnicy dzięki łasce sakramentu chrztu. Niech Bóg wam błogosławi!
Bóg jest u początku istnienia każdego stworzenia, a w szczególny sposób jest Ojcem każdej istoty ludzkiej, ma z nią jedyną i osobistą relację – przypomniał Benedykt XVI w Niedzielę Chrztu Pańskiego w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę „Anioł Pański”. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie. – Każdy z nas jest chciany i kochany przez Boga – zapewnił papież.
Wyjaśnił, że w tej relacji z Bogiem możemy „odrodzić się”, stając się tym, czym jesteśmy. Dokonuje się to przez wiarę, dzięki „tak” powiedzianemu Bogu jako „początkowi i fundamentowi mojego życia”. – Wraz z owym „tak” przyjmuję życie jako dar Ojca, który jest w niebie, Rodzica, którego nie widzę, lecz w którego wierzę i którego w głębi serca odczuwam jako Ojca mojego i wszystkich moich braci w człowieczeństwie, Ojca nieskończenie dobrego i wiernego – tłumaczył Ojciec Święty.
Dodał, że wiara w Boga Ojca opiera się na Jezusie Chrystusie, bowiem Jego Osoba i Jego historia objawiają Ojca, pozwalając Go poznać na tyle, na ile to możliwe na tym świecie. – Wierzyć, że Jezus jest Chrystusem oznacza odrodzić się z Boga, który jest miłością – wskazał Benedykt XVI, cytując św. Jana, który mówił o Jezusie: „Tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi” (J 1, 12). – Taki jest sens sakramentu chrztu: jest on nowym narodzeniem, które następuje dzięki Duchowi Świętemu w łonie Kościoła – powiedział papież.
Wezwał do odnowienia w sobie wiary, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
źródło: www.ekai.pl

Adhortacja " Gaudete et exultate

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA NOWY 2019 ROK

Styczeń, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej