Ostrów

Historia
Pierwsza historyczna wzmianka o kościele pochodzi z 1443 r. i dotyczy kradzieży kielicha mszalnego. W okresie średniowiecza kościół ostrowski był budowlą bezwieżową, nawiązującą tak formą rozplanowania jak i charakterem bryły do kaplic zakonnych. Świątyni tej patronował początkowo zakon, a po czwartej jego kasacie, w XIX w., państwo pruskie.
Księgi kościelne zaczęto w Ostrowie prowadzić w 1511 r. Być może na krótko przed reformacją świątynia uzyskała status parafialny. Księgi te jednak do czasów współczesnych nie zachowały się - strawił je pożar w 1740 r. W 1680 r. do zachodniej ściany kościoła dostawiono wieżę o konstrukcji ryglowej. Nie była ona chyba dość solidnie wzniesiona, bowiem wymagała wielokrotnych remontów (m. in. w 1751, 1838 r.). W tym też okresie wymieniono znaczną część wyposażenia ruchomego świątyni. W 1694 r. ufundowano ołtarz główny, a w pierwszych latach XVIII w. chrzcielnicę z miseczką chrzcielną i kielich. Proces ten - związany m. in. ze zmianą obrządku na protestancki - kontynuowany był w latach następnych. Remont wnętrza kościoła przeprowadzono w latach 1877-1879, a bezpośrednią jego przyczyną były uroczystości chrztu jednego z potomków właścicieli majątku rycerskiego. Zajęto się przede wszystkim dachem świątyni, bowiem tak konstrukcja więźby jak i pokrycie połaci wymagały już wymiany. Przemurowano ponadto gzyms koronujący ściany obiektu, kamienny cokół oraz profilowane obramienia otworów okiennych (zachodnim otworom zmieniono częściowo formę). Wymieniono również stolarkę okienną oraz posadzkę, a ściany wnętrza pokryto nowymi tynkami. Renowacji poddano także elementy wyposażenia. W 1911 r. - w miejscu silnie zniszczonej wieży ryglowej - wybudowano nową wieżę z cegły ceramicznej, nadając jej formy neogotyckie i neobarokowe. W tym też czasie po raz kolejny zmieniono pokrycie dachu korpusu nawowego. We wnętrzu kościoła wykonano polichromię ścian (stylizowana wić roślinna) i ustawione nowe ławki i emporę organową.
W pierwszych latach po II wojnie światowej kościół był nieużytkowany i zaniedbany. Poświęcenie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny nastąpiło dopiero w 1957 r. Kościół wszedł w skład sulęcińskiej parafii pw. św. Henryka. W okresie powojennym obiekt nie przeszedł gruntownego remontu. Odmalowano jedynie kilkakrotnie jego wnętrze, zmieniono pokrycie dachu i stolarkę okienną. W okresie posoborowym zmieniono aranż wnętrza. Odsłonięto również wątek ceglany żeber sklepiennych i ścian, wykonano nową posadzkę. Zabytkowe elementy wyposażenia świątyni nie przetrwały wojny.

Adhortacja " Gaudete et exultate

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZNA DO KALISZA - 07.03.2019

Luty, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej