List bpa Adama Dyczkowskiego dot. wprowadzenia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej

LIST BISKUPA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO
O WPROWADZENIU W POSŁUGĘ
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Drodzy Diecezjanie!
Pan Jezus zostawił swemu Kościołowi niewypowiedziany dar Eucharystii. Ten największy ze wszystkich dar jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Ta wielka tajemnica wiary jest przez Kościół zgłębiana, adorowana i ukazywana wiernym. Kościół pragnie jednocześnie ten największy skarb przekazywać; ludziom spragnionym Chleba, który daje życie wieczne.
Wielki Papież Eucharystii św. Pius X wydał dekrety o częstej Komunii świętej i o Komunii świętej dzieci w wieku przedszkolnym. W okresie soborowym złagodzono przepisy dotyczące postu eucharystycznego, aby umożliwić wiernym przyjmowanie Chleba życia. Stolica Apostolska wydała również przepisy zezwalające na ponowne przyjęcie Komunii świętej tego samego dnia (kan. 917 KPK) oraz postanowienia zezwalające na wprowadzenie nadzwyczajnych świeckich szafarzy Komunii świętej Świeccy pomocnicy do rozdzielania Komunii świętej zostali wprowadzeni w Kościele powszechnym dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 29 stycznia 1973 roku. O tych pomocnikach mówi także Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. "Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, choćby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki (...), a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa" (kan. 230 par. 3 KPK). W wielu krajach od kilkunastu lat istnieją świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii św.
W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, które we wcześniejszych postanowieniach z dnia 2 maja 1991 roku dokonały kilku zmian w sprawie pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy. W związku z nowymi dokumentami Stolicy Apostolskiej, Konferencja Episkopatu wprowadziła w dniu 18 października 2006 r. modyfikacje w sprawie formacji i posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W oparciu o powyższe przepisy ogłosiłem w dniu 19 marca 2007 r. Instrukcję dotyczącą formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Na prośbę duszpasterzy, po odpowiednim przygotowaniu i odprawieniu przewidzianych rekolekcji w dniu 29 marca 2007 r. w Świebodzinie ustanowiłem kolejnych świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
Dziś rozpoczynają oni swoją posługę, by pomagać w razie konieczności kapłanom przy rozdzielaniu Komunii świętej w kościele oraz by zanosić ją chorym, którzy częściej pragną przyjmować Chrystusa Eucharystycznego.
Polecam nowo ustanowionych pomocników do rozdzielania Komunii świętej modlitwie wszystkich Diecezjan, aby wiernie rozdzielając swoim braciom i siostrom Chleb życia, gorliwie korzystali z tego sakramentu i świecili innym przykładem życia chrześcijańskiego. Niech wprowadzenie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej przyczyni się do ożywienia życia eucharystycznego w całej diecezji.
Wszystkim Diecezjanom, a zwłaszcza nowym nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej na drogę ich posługi z serca błogosławię.

+ Adam Dyczkowski
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Adhortacja " Gaudete et exultate

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA NOWY 2019 ROK

Styczeń, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej