Pokochać siebie

Pokochać siebie

Patrząc na życie, odczytuję w swoich zachowaniach podobieństwo do liścia lub ryby znajdujących się w rzece. Kiedy mam swoje zdanie, potrfię powiedzieć "nie", działam zgodnie ze swoim sumieniem, jestem jak żywa ryba stojąca w rzece pod prąd. Tylkow takiej pozycji ryba znajdzie pożywienie i przeżyje.
Natomiast liść, który znajduje się na powierzchni rzeki, jest przez prąd znoszony w nieznane. Nie ma on żadnego wpływu na to, gdzie się znajdzie. Jeżeli rezygnujesz ze swojego zdania i wysiłku, jesteś bierny, ulegasz wpływom innych, jesteś bezwolny jak liść, bez wpływu na swoje życie.


Pomyśl:

Czy twoje zachowanie bardziej przypomina żywą rybę, czy bezwolny liść?
W jakich dziedzinach życia rezygnujesz z bycia sobą?

Nie możesz mierzyć swojej wartości porównując się z innymi! Oceniaj samego sibie względem granic wyznaczonych przez Pana Boga.
Zaakceptuj siebie - pokochaj siebie.

Czym się charakteryzuje zdrowa miłość siebie?
Kto akceptuje, kocha siebie, to:
- patrzy na siebie oczami Jezusa
- buduje dobre relacje z Bogiem i z innymi
- widzi siebie w prawdzie
- ma zaufanie do siebie i do drugich
- ma właściwe poczucie swojej wartości
- patrzy na siebie trzeźwo (nie dodaje ani nie ujmuje sobie znaczenia)
- jest otwarty na innych, umie pomóc
- zauważa potrzeby drugiego człowieka, liczy się z innymi
- zna swoje dobre strony - zalety, swoje umiejętności, talenty, którymi chce służyć innym i które chce nadal rozwijać
- zna swoje słabe strony - wady – więc stara się z nich poprawić
- potrafi przyjąć pochwałę i naganę
- ma szacunek dla siebie i dla innych.

MIŁOŚĆ SIEBIE - zbliża do ludzi - łączy zludźmi
BRAK MIŁOŚCI SIEBIE -
oddala od ludzi, utrudnia otwieranie się człowieka na drugiego

Wniosek: Wiem co zrobić, by pokochać sibie.

Adhortacja " Gaudete et exultate

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA NOWY 2019 ROK

Styczeń, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej