Moja dojrzałość

Moja dojrzałość...

Co najczęściej młody człowiek wybiera w życiu?
miłość czy nienawiść
śmiech czy płacz
tworzenie czy niszczenie
wytrwałość czy rezygnację
pochwałę czy obmowę
gojenie czy zadawanie ran
dawanie czy kradzież
działanie czy gnuśność
rozwój czy bierność
modlitwę czy przeklinanie
życie czy śmierć


Każdy z nas jest na określonym etapie duchowego rozwoju. Jeżeli dojrzewanie ma dokonywać się prawidłowo, trzeba już teraz PRACOWAĆ NAD SOBĄ, kształtować siebie samego, dążyć do świętości. Taka praca da dobre owoce, jeżeli nastąpi złączenie wysiłków z pomocną łaską Jezusa.

Co przeszkadza we właściwym rozwoju osobowości?

Cechy niedojrzałej osobowości, ze wskazaniem, w jakim kierunku powinien dokonywać się rozwój (dojrzewanie):

- grzeszność (dobrowolne łąmanie przykazań Bożych i kościelnych) - świętość
- egoizm (zbytnie zajmowanie się sobą) - altruizm
- nienawiść (wrogie nastawienie do drugiego człowieka) - miłość
- głupota (brak wiedzy) - mądrość
- lekceważenie (obowiązków ludzi) - szacunek
- popędliwość (nieopanowanie uczuć czy zmysłów) - opanowanie
- efekciarstwo (działanie na pokaz, by zabłysnąć, być popularnym) - skromność
- nerwowość (wewnętrzny i zewnętrzny niepokój) - cierpliwość
- wulgarność (w słowach, zachowaniu) - delikatność
- niesamodzielność (brak własnego zdania, nieumiejętność decydowania) - samodzielność
- słomiany zapał (zaczynanie wielu spraw i niekończenie ich) - wytrwałość
- kłamstwo (mijanie się z prawdą, obgadywanie, oczernianie) - prawdomówność


Niech słowa psalmu będą modlitwą, bym pragnął w swoim życiu dojrzałości:
Psalm 119, 33-37
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca.
Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.
Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia!


Wniosek: Chcę zobaczyć jak wielką wartość ma wzbudzanie pragnienia osobistego rozwoju.

Adhortacja " Gaudete et exultate

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA NOWY 2019 ROK

Styczeń, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej