Pustka - samowychowanie

Pustka - samowychowanie

Historia Wieśka - narkomana, który wypełnił swoją pustkę duchową używkami - zaczynając od alkoholu i papierosów, a kończąc na narkotykach.

Co zrobić z pustką, którą odczuwamy?

1. poznanie siebie = samopoznanie
2. ocena siebie = samoocena
3. kontrola siebie = samokontrola

Poznanie siebie (samopoznanie) - uczciwe poznanie swoich mocnych i słąbych stron osobowości, umiejętności i zdolności, zalet i wad, aby wiedzieć, co w sobie rozwijać, a zczego się uwalniać;
Ocena siebie (samoocena) - dokonuje się przez porównanie siebie z wybranym ideałem czy wzorem do naśladowania; porównanie sibie z drugim człowiekiem nie daje obiektywnej oceny, ponieważ zawsze człowiek będzie czuł się lepszy lub gorszy od kogoś innego;
Kontrola siebie (Samokontrola) - człowiek, który zna siebie, podejmuje postanowienia związane z wewnętrzną przemianą, sprawdza wynik swoich postanowień w rachunku sumienia. Taka refleksja nad sobą daje mozliwość zgdoy na siebie - SAMOAKCEPTACJĘ, pomaga też stawać w prawdzie wobec Pana Boga, siebie i innych. Częste, codzienne przypominanie sobie i odnawianie postanowień prowadzi do SAMODYSCYPLINY (tzn. włączyć hamulec w sytuacjach negatywnych lub nacisnąć na gaz w sytuacjach pozytywnych).

CELOWOŚĆ SAMOWYCHOWANIA:
- zmierzanie do zjednoczenia z Bogiem
- przylgnięcie do Jezusa
- pogłębianie skarbu wiary
- życie błogosławieństwami w dążeniu do świętości
- stawanie się bezinteresownym darem dla innych
- wypełnianie swojego powołania
- kształtowanie sumienia
- wprowadzanie wewnętrznej harmonii i ładu
- uwalnianie się od zła raniącego innych
- rozwijanie w sobie dobrych cech i talentów, którymi można służyć innym
- stawanie się człowiekiem dojrzałym, zrównoważonym oraz odpowiedzialnym

Wniosek: Kierowanie moim rozwojem wymaga planowej i systematycznej pracy nad sobą we współpracy z Panem Jezusem.

Adhortacja " Gaudete et exultate

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA NOWY 2019 ROK

Styczeń, 2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA


Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne - kościół św. Henryka

Intencje mszalne - kościół św. Mikołaja

Intencje mszalne - filie

Komunikaty


Transmisja na żywo z kościoła św. Mikołaja w Sulęcinie - OGLĄDAJ

Po przejściu na stronę KAMERY LIVE należy w oknie logowania zaznaczyć ANONIMOWY i kliknąć LOGOWANIEPolecamy na WIELKI POST 2017CODZIENNA LITURGIA SŁOWA
CZYTELNIA

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
PENITETCJARIA APOSTOLSKA URBIS ET ORBIS DEKRET o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego. Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru...

Czytaj więcej